Vraag 10

10. Wat vindt u van de vraag van de werknemers tot betaling van de stakingsuren door de werkgever.


Sara zegt:
Vermits erkende stakingen betaald worden door de vakbond kan er enkel sprake zijn van een bijpassing.

Rajan zegt:
Inderdaad. Er zou mss een kleine uitkering kunnen worden uitgegeven als teken van 'good faith'. Kwestie van de problemen terug glad te strijken. Uiteraard moet dat niet de volledige kost zijn, daar zou het bedrijf onder lijden en met gevolg dus ook de werknemers.

Benjamin zegt:
Er moet eerst en vooral een intern akkoord gevonden worden voor de conflicten tijdens een verzoening. De stakingsuren moeten niet terugbetaald worden. Een mogelijkheid is wel dat er bij het bereiken van een akkoord tussen de werkgever en de werknemers, en tegemoetkoming gegeven wordt door de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld door het uitreiken van een premie om het verlies van de stakingsdagen te verzachten.

Lucia zegt:
Ik denk niet dat ik hier nog iets nuttig kan bijvoegen ;) !

Magaly zegt:
Ik ben akkoord met Benjamin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License