Vraag 2

2. Welke collectieve arbeidsovereenkomsten en van welk niveau (orgaan) zijn op dit conflict van toepassing?


Benjamin schreef:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007, Nationaal akkoord 2007 – 2008, Paritair comité 111.1 & 2 (zie link bij informatie)
  • CAO 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levensfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.
  • CAO 89 van 30 januari 2007 betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats

Organen: bij Prima N.V. – Gullegem moet een Comité voor preventie en bescherming op het werk aangesteld zijn wegens het aanwezig zijn van minstens 50 werknemers.


Magaly schreef:
Ik vond ook nog dat CAO 89 is voortgegroeid uit advies 1.571 van 18 oktober 2006.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License