Vraag 3

3. Waarom is in deze onderneming geen ondernemingsraad?


Een onderneming die niet meer dan 100 werknemers telt, is niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer zij dit toch doet moet deze in stand gehouden worden zolang er meer dan 50 personen tewerk gesteld worden.

Daar er hier 93 mensen tewerkgesteld zijn, en er nooit een ondernemingsraad is ingesteld, hoeft er nu ook geen te zijn.

Deze zaken worden bepaald door de "Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License