Vraag 4

4. Gaat het om een collectief rechtsconflict of een collectief belangenconflict? Verklaar


Volgens mij kan je zeggen dat het beiden is:

Collectief rechtsconflict: het bedrijf is wettelijk in de fout gegaan door de camera’s zonder voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Vanaf dat de vakbonden dat aanbrengen zit je met een rechtsconflict. Het bedrijf zal waarschijnlijk beweren dat het gaat om bescherming van privé-eigendommen en de vakbonden zullen zeggen dat het wettelijk niet mag.

Collectief belangenconflict: Het zijn natuurlijk twee belangen die botsen. Enerzijds wil het bedrijf de diefstal terugbrengen en anderzijds wil de vakbond dat de werksfeer niet geschonden wordt.

Volgens mij kan je dus beiden zeggen, maar uiteindelijk lijkt het me eerder een rechtsconflict waar de vakbonden uiteindelijk hun gelijk zullen halen omdat er wettelijke fouten zijn gebeurd door de werknemers niet op voorhand in te lichten.

Groetjes
Toon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License