Vraag 5

5. In welke mate werd / zal de voorziene loonmarge in het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 worden overschreden? Leg uit


Stel dat de loonsverhoging van 2008 als gevolg van de indexatie hetzelfde blijft als deze van 2007, dan kunnen we stellen dat de voorgeschreven loonswijziging van interproffessioneel akkoord 2007/2008, met name 5%, niet zal worden overschreden. De maximale loonsstijging bedraagt ca 4,46%.

Bron: http://www.cnt-nar.be/DOC-DRIVERS/IPA-AIP/IPA%202007-2008-NL.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License