Vraag 6

6. Waarom en in welke mate werd in deze onderneming het preventieve conflicthanteringmodel geschonden?

--het prventieve blablabla model is denkik juist bedoeld om conflicten te vermijden en dan ga je niet zonder overleg met het personeel die cameras ophangen en zeker niet in het sanitair. warom ze het hebben gedaan is denkik omdat ja kan zegge mannekes als da ni stopt dan… ma of dat effect heeft weet ik niet dus het was een soort van en nu is het gedaan punt!

waar je de juiste uitleg moet zoeke weet ik niet dus dit is maar een gokje

michiel

eerlijk gevonde bij andere groep

Volgens het conflicthanteringsmodel moet er, voor men mag overgaan tot staken, altijd een procedure gevolgd worden:

1. Praten: Er dient overleg plaats te vinden tussen de betrokken partijen omtrent de conflictsituatie.
2. De productie beperken of de efficientie verlagen door voorschriften en regels maximaal in te zetten (dit noemt men vaak prik- of stiptheidsacties)
3. Intussen dient men gesprekk
Yannick says:
3. Intussen dient men gesprekken te blijven voeren in een poging het conflict op te lossen, voordat het conflict ontaard in een staking
4. Staken mag enkel als ultieme wapen worden ingezet.

Omdat bij het plaatsen van de cameras de werkgever niet heeft gecommuniceerd met zijn werknemers, en omdat de werknemers hun stakingniet op tijd hebben aangekondigd, hebben de beide partijen het conflicthanter
Yannick says:
het conflicthanteringsmodel geschonden. De basis van dit conflict ligt dus aan een algemeen gebrekkige communicatie.
Yannick says:
nog wel een beetje samen zette he
moc.liamtoh|leihcim_smead#moc.liamtoh|leihcim_smead says:
en hebde daar de bron van?
Yannick says:
cursus vanreusel blijkbaar

hihi waar rare klasgenootjes toch nog goe voor zijn

Rechtsreeks van een syndicale afgevaardigde: (door Benjamin)

  • De werkgever heeft het Nationaal Akkoord niet nagekomen.
  • Indien geen onderling akkoord gevonden wordt voorziet het akkoord dat de loonsverhogingen moeten toegepast worden zoals voorzien in het akkoord 2007 – 2008.
  • De camera’s zijn geplaatst zonder voorafgaand het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) te informeren.
  • Bij ontstentenis van een CPBW moet men de informatie verschaffen aan de syndicale afvaardiging.
  • Camera’s in het toilet zijn verboden wegens schending van de privacy.
  • De syndicale afvaardiging moet voorafgaand aan een staking een stakingsaanzegging indienen.
  • Uit mijn notities: Voor arbeiders dient dit 7 dagen voorafgaand aan de staking te gebeuren. De 7 dagen tellen vanaf de dag die volgt op de aanzegging. Tijdens deze periode moeten de werknemers gewoon doorwerken.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License