Vraag 7

7. Door wie en in welke mate werd de machtsbalans geschonden?


De directie schend de machtbalans door zonder enig overleg of aankondiging camera's te plaatsen. Dit is een eenzijdige beslissing waarbij de werknemers zich moeten neerleggen. De directie heeft goede redenen om zulke beslissingen te staven. Maar door een beslissing te nemen zonder overleg. En zelfs geen voorafgaande aankodiging te doen, maar wel de camera's te plaatsen. Wordt de machtsbalans geschonden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License