Vraag 8

8. Op welke wijze kan je dit conflict beëindigen zonder dat één van de betrokken partijen gezichtsverlies leidt?


Benjamin zegt:

  • De camera’s moeten eerst terug verwijderd worden.
  • Op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet een verzoeningsprocedure aangevraagd worden.
  • De CAO ’s moeten toegepast worden
  • Pas wanneer men het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), of bij ontstentenis hiervan de syndicale afvaardiging, heeft ingelicht kunnen op sommige plaatsen terug camera’s geplaatst worden. Dit met als doel de diefstallen te voorkomen.
  • Er mogen geen camera’s meer geplaatst worden in de toiletten.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License